Vinsten sjönk för Bong Ljungdahl

Resultatet uppgick till 10,9 miljoner kronor under första kvartalet i år.
Samma kvartal i fjor redovisade kuverttillverkaren Bong Ljungdahl i Kristianstad en vinst på 45,7 miljoner kronor. Årets resultat påverkas negativt av vikande efterfrågan på flera viktiga marknader. Men förutsättningarna för en långsiktig försäljnings- och resultattillväxt bedöms som goda, enligt delårsrapporten.