Ökad trafiksäkerhet

Vägverket planerar att bygga mitträcken längst hela E4an genom Ångermanland. Det är en modell med trefilig väg med ett vajerräcke mellan vägbanorna. Dessutom planeras räcken på sidorna av vägbanan för att förhindra avkörningsolyckor.