Inget fritt vårdval i Norrland

Det blir inget fritt vårdval i hela landet för norrlänningar. Norrlandstingens samverkansnämnd, där socialdemokraterna har majoritet, fattade idag beslutet att rekommendera landstingen i Norrland att införa valmöjligheter endast inom den norra sjukvårdsregionen - inte hela landet.
Fritt val av vård i hela landet får norrlänningarna bara då det gäller akutvård, förlossningsvård och vård vid abort.