Självständighetsförklaringen 1776

Thomas Jefferson författade utkastet till det dokument där tretton amerikanska kolonier den 4 juli 1776 frigjorde sig från Storbritannien. 

Den radikala självständighetsförklaringen är starkt influerad av upplysningsfilosofin. Dokumentet kom att få stor betydelse för bland annat franska revolutionen 1789.
 
1801 valdes Jefferson, som också var en framstående arkitekt, till Amerikas förenta staters tredje president och blev omvald 1804.
 
Karsten Thurfjell gjorde programmet 1997: