Ingen gratis folsyra till fertila kvinnor

Det blir inga gratis folsyratabletter till kvinnor i fertil ålder. Tabletter som skulle förhindra att barn föds med ryggmärgsbråck. I regeringens senaste budget saknas nämligen pengar till det. Göran Annerén som var med och utredde frågan på Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, förra året, är bekymrad.

– Det är verkligen sorgligt att man inte tog den här chansen att göra en bra studie och att hitta ett bra sätt att behandla.Förra året debatterades om vissa livsmedel, som mjöl skulle berikas med folsyra för att förhindra att barn föds med ryggmärgsbråck. Ryggmärgsbråck innebär att ryggkotorna inte stängts ordentligt vilket kan leda till grava rörelsehindersproblem. Enligt vissa studier beror bråcket på en brist på folsyra, alltså en typ av B-vitamin, hos mamman.

Halverade fall av ryggmärgsbråck
Exempelvis i Kanada halverades fallen av ryggmärgsbråck efter att mjölet berikats med folsyra. Men svenska Livsmedelsverket sa ändå nej till berikning eftersom för mycket folsyra också kan öka risken för tjocktarms- och prostatacancer. Istället ansökte de om uppåt 80 miljoner för att dela ut gratis folsyretabletter till alla kvinnor mellan 18 och 45. Det hade lockat kvinnor som planerar att skaffa barn att hämta ut folsyra på apotek, utan att överdosera hela befolkningen. Men det har alltså resulterat i noll. Det som återstår nu är att nå ut med information, säger Inger Andersson på Livsmedelsverket.
– Livsmedelsverket kommer tillsammans med Socialstyrelsen att gå ut med information via de ordinarie kanalerna där vi når allmänheten.

Tveksamt om information räcker
Men Göran Annerén är ändå skeptisk. Tabletter hade räckt längre än en informationssatsning.
– I Norge hade man en enorm kampanj som kostade väldigt många miljoner. Och där gick man från 10 procent av kvinnorna som tog folsyra till 60 procent. Men bara tre år efter att kampanjen avbröts var man nere i 15 procent.

Milena Dávila
milena.davila@sr.se 

Läs tidigare artiklar om folsyra: