Nytt hopp för njursjuka

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är först i världen med en ny metod för organtransplantationer.
Genom att byta ut en bit av levern i samband njurtransplantation minskar risken kraftigt för att dialyspatienter stöter bort det nya organet. Metoden har använts på en 46-årig man som tidigare genomgått tre transplantationer som inte lyckades. Den nya levern neutraliserar de antikroppar som orsakar bortstötning . Enligt professor Mikael Olausson vid Sahlgrenska sjukhuset får metoden stor betydelse för de cirka 250 dialyspatienter i landet som hittills stött bort de njurar de fått intransplanterade.