Västra Götaland

Många långsiktiga fördelar med kollektivtrafik

Ytterligare 1 000 personer skulle skadas eller dödas i trafiken i Västra Götaland om de som i dag åker kollektivt i stället skulle ta bilen, cykla eller gå.

Om inte kollektivtrafiken fanns skulle också luftföroreningarna öka, parkeringsplatserna växa och vägarna slitas ned snabbare.

Bilköer och restider skulle bli ännu längre och många skulle få svårare att pendla till arbeten och studier. Arbetsmarknaden skulle därmed minska istället för att växa.

Det är alltså lönsamt för samhället att satsa på kollektivtrafik även om det kortsiktigt inte ser ut att gå ihop ekonomiskt. Det skriver Västra götalandsregionen i sitt regionmagasin.