Konst

Manga mer än serier på Louisiana

Det danska konstmuséet Louisiana visar just nu Manga! Japanska bilder, en utställning som vill visa att Manga är mycket mer än bara det japanska ordet för tecknad serie. Lars Lönroth gick runt på utställningen i sällskap med muséets curator Mette Marcus.

En installation av Kenji Yanobe visar en liten radioaktiv robot som liknar Manga-figuren ”Astro Boy” stående framför en lekstuga där barnen kan se en film som refererar till atombomben - ett exempel på hur den japanska samtidskonsten förhåller sig till historien och till Manga som visuellt fenomen.

När man nu går omkring på Louisiana känner man sig ständigt iakttagen: det stora ögat vid entrén till utställningen följs av många fler, både i Manga-bilderna och i animé-konsten med sina tecknade filmer. Men så är ju också ögat en viktig del i denna japanska konst.

-Ögat är ofta så uttrycksfullt och kan berätta så mycket om människans känslor och sinnestillstånd och det har Manga med sina svarta konturer och klara färger tagit fasta på, säger Mette Marcus. Stora troskyldiga ögon, små näsor och hjärtformade ansikten är också en viktig del i begreppet kawaii som beteckning för det där lite överdrivet söta, androgyna, nästan patetiska draget i Manga-konsten och dess kommersiella värld av serietidningar, leksaker, mode och design.

Men Manga-utställningen på Louisiana drar också en linje 200 år bakåt i tiden, till de japanska träsnitt där människans olika ansiktsuttryck spelade en stor roll, porträttskisser som i likhet med dagens Manga-serier trycktes och distribuerades i stora upplagor. Den västerländska konsten, impressionismen, Van Gogh och andra, tog mycket starkt intryck av denna japanska konst, berättar Mette Marcus.

Lars Lönroth

lars.lonroth@sr.se

Utställningen pågår till och med den 8 februari 2009.