Priser ökar på småhus

Priserna på sålda småhus i Sörmland har ökat med åtta procnet hittills i år, jämfört med förra året.
Det visar småhusbarometern som Statistiska Centralbyrån gjort. Ökningen i Sörmland ligger något under riksgenomsnittet, där priserna på småhus ökat med 10 procnet under samma period.