Kampsportens ansikte i Sverige

I slutet av den här månaden hålls en kampsportgala i Luleå - en gala som det varit en hel del diskussioner om. I Luleå utövas minst 15 olika kampsporter och intresset ökar. Kampsportpromotorn Paolo Roberto säger att det här är arbetarklassens sport och att skaderisken i de flesta kampsporter är försumbar.