HALMSTAD

Teckenspråk för barn bra i skolan

Teckenspråk har visat sig vara till stor nytta vid läs och boktsavsinlärning för alla barn, inte bara för elever med språksvårigheter. Därför jobbar några lärare på Nyhemsskolan i Halmstad med just teckenspråk för alla i det dagliga skolarbetet.

Projektet med teckenspråk för alla barn är enligt Mimmi Tönnermark, teckenspråkslärare, mycket positivt.

– Det var en sån upplevelse att se vilken hjälp det var för alla barn att lära sig läsa och skriva med hjälp av att teckna bokstäverna i händerna som man gör när man då med bokstäverna, säger hon.

2004 bestämdes det att förskoleeleverna som har språksvårigheter på Nyhemskolan i Halmstad skulle integreras i de ordinarie klasserna och teckenspråksundervisning för alla elever tog fart.

Målet är att lärarna ska teckna så mycket som möjligt i det dagliga skolarbetet och de får regelbundet teckenspråkslektioner.

Involverade lärare har hela tiden varit positiva till att använda teckenspråk i undervisningen säger Mimmi Tönnermark och berättar att idag skulle de lärare som har arbetat med projektet ta med sig det här arbetsättet, att använda teckenspråk i undervisningen, om de skulle byta skola eftersom de har sett vilken hjälp det har varit för alla barn.

Och att eleverna gillar teckenspråk, går inte att ta miste på.

Anna Alexandersson
anna.alexandersson@sr.se