Sänkta straff för spritsmugglare

Två av de som dömdes till fängelsestraff i spritsmuggelhärvan i Barva fick idag sina straff sänkta av Svea hovrätt.
Den ene mannen fick sitt straff sänkt från arton månader till åtta månaders fängelse. En annan man fick sitt straff kortat med två månader. Den huvudåtalade som i tingsrätten dömdes till fem års fängelse drog tillbaka sin överklagan innan fallet prövades i hovrätten. Vid avslöjandet av sprithärvan hittades 16 000 liter sprit i en nedlagd bensinstation i Barva utanför Eskilstuna.