Georgienanalys utan försvarsberedning

Försvarsdepartementet har inlett en analys av kriget mellan Georgien och Ryssland och vad det betyder för Sveriges situation. Politikerna i försvarsberedningen ville helst göra analysen, men uppgiften gavs i stället till beredningens sekreterare. Enligt socialdemokraten Håkan Juholt innebär det en nedläggning av försvarsberedningen.

– Det är ju inte seriöst, och det visar ju att regeringen och Sten Tolgfors har slängt ut riksdagens partier ur försvarsberedningen och att man inte vill ha samförstånd över blockgränserna. Jag tycker att det är illa och väldigt dåligt, säger Håkan Juholt

Vad betyder det för försvarsberedningen framöver?

– Regeringen ger oss ingen uppgift, i stället ger de vår sekreterare uppgiften att lösa och utreda de frågor som riksdagens partier har önskat att vi som partier ska få diskutera och utreda. Snacka om att man försvagar demokratin, att man går bakom ryggen på riskdagens partier och att man faktiskt i praktisk handling lägger ner försvarsberedningen.

Försvarsberedningen består av riksdagens sju partier och brukar analysera Sveriges säkerhetspolitiska läge inför viktiga försvarsbeslut. Det senaste året har beredningen lämnat två rapporter.

Men när försvarsminister Sten Tolgfors i början av hösten sköt upp den försvarspolitiska propositionen till februari-mars, för att det behövdes en fördjupad analys av Georgien-Rysslandkonflikten, fick inte beredningen uppdraget.

Att nu försvarsberedningen sekreterare arbetar med analysen känns enligt oppositionsföreträdare i försvarsberedningen som en markering mot beredningen.

Håkan Juholt och miljöpartisten Annika Nordgren Christensen tror att det minskar möjligheten till en uppgörelse över blockgränsen om försvaret.

– Det är ju ett udda val, om man vill vara försiktig. Det är bara ett sätt att skapa sig fortsatta problem och det borde man kunna ha undvikit om skulle ha tänkt efter i mer än en minut, säger, Annika Nordgren Christensen.

Men folkpartisten Allan Widman tycker att kritiken är överdriven.

– Jag tycker att det är småaktigt och omdömeslöst att blanda in enskilda tjänstemän i en fråga som rör oss politiker, säger han.

Enligt uppgift till Ekot är det osäkert om Georgien-Rysslandarbetet leder till egen rapport eller om det bara läggs in i den kommande försvarspropositionen. Annika Nordgren Christensen är förvånad då arbetet var skälet till att försvarspropositionen sköts upp.

– Man lever på intet sätt upp till de förväntningar man själv skapade. Det var ju regeringen och försvarsministern själv som slog på den stora trumman kring den här analysen, säger hon.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se