Brister inom paragraf 12-vård

Det finns fortfarande stora brister inom missbruksvården för de ungdomar som placeras inom särskild ungdomsvård - och det gäller i hög grad flickor, konstaterar Statens Institutionsstyrelse, SIS, i en dyster rapport.
Var fjärde intagen i den särskilda ungdomsvården har övervägt självmord - en av fem har försökt ta sitt liv. Nästan varannan har utsatts för fysisk eller psykisk misshandel av någon närstående, och åtskilliga - särskilt flickor - har också utsatts för sexuella övergrepp av någon de varit beroende av. Det är många gånger tragiska öden och mycket sargade individer - de ungdomar som till sist - och då alltför ofta alltför sent - hamnar på något hem för sluten ungdomsvård - så kallat paragraf 12-hem. Och även om behandlingen där skulle fungera -så är inte problemen slut för det, säger Gun-Marie Pettersson, biträdande generaldirektör för Statens Institutionsstyrelse, SIS. - Vad som ofta behövs för ungdomarna är bostad, jobb, en ny familj och en öppen fungerande vård. Det är nästan alltid någon länk i denna kedja som inte håller måttet, säger Gun-Marie Pettersson.