Studentsånger, korruption och svenska möbler

Måndag 20 oktober kl 13.20, tisdag 21 oktober kl 19.03 och söndag 26 oktober kl 19.35

I år fyller studentsången 200 år, och på fredag firas detta i Uppsala med att studentmanskörerna sjunger traditionella sånger vid Uppsala slott. Vi hör dirigenten Christopher Lagerqvist berätta om hur det gick till när studentsången kom till Sverige, och om vad den betytt för körsångerna. 

I många länder i världen, och i Sverige för inte så länge sedan, är korruption vanligt - för att få en anställning, en examen eller en läkarbehandling krävs att du betalar pengar till olika myndighetspersoner. Korruptionen är ett stort hinder för ekonomisk och social utveckling, och den är mycket svår att bekämpa. Statsvetaren Bo Rothstein och psykologen Daniel Eek i Göteborg har i experiment sett att om lokala myndighetspersoner är korrupta drar människor slutsatser av det och misstror både myndigheter och folk i allmänhet, vilket alltså påverkar det sociala förtroendet i hela samhället.

Dessutom fortsätter serien om bilden av Sverige i USA. Den här veckan berättar Jeff Werner om synen på svensk stil och svenska möbler.