Protest mot fastighetsskatten

Omkring tiotusen personer från hela landet deltog under onsdagen i en demonstration I Stockholm i protest mot höjd fastighetsskatt.
Aktion var arrangerad av bland annat Villaägarförbundet och Skattebetalarnas förening. Demonstranterna krävde att det ska införas lika beskattningsregler för alla typer av bostäder. I dag är reglerna olika för t ex villor jämfört med flerbostadshus med hyreslägenheter och bostadsrätter