Vietnamkriget - David mot Goliat


Fem presidenter (Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford) ledde USA under kriget i den forna franska kolonin Vietnam som varade mellan 1957-1975. Nordvietnam stod under kommunisktisk ledning och slogs mot det USA-orienterade Sydvietnam. 
 
USA kom att spela en stor roll i Vietnamkriget, från början som rådgivare och med ekonomiskt stöd till Sydvietnam och senare även militärt. 
   
Lyndon B Johnson var den president som 1964 satte in amerikansk militär för att tillsammans med Sydvietnam bekämpa de kommunistiska styrkorna.
 

 

 
Som mest fanns 550 000 amerikanska soldater i Sydvietnam som slogs mot FNL-styrkorna (Nationella befrielsefronten). I slutet av 60-talet växte opinionen mot kriget sig allt starkare i USA och i resten av världen.
 

 

 

 
1972 fördömde dåvarande statsminister Olof Palme  i skarpa ordalag Vietnamkriget.
 
Den då sittande presidenten Nixon svarade med att inte tillåta den blivande svenska ambassadören i Washington tillträda sin post.
 

  
   

FNL stöddes av folket på den vietnamesiska landsbygden och trots sin litenhet gentemot USA:s vapenmakt, kunde amerikanerna inte besegra de kommunistiska styrkorna.
 

 
Dagens Eko ger en historisk bild av Vietnamkriget vid tiden för fredsavtalet i januari 1975: