OTTFJÄLLET

Flygplansvrak med okänd ägare

En av länsstyrelsens naturbevakare har hittat ett kraschat flygplan på Ottfjället. Det är ett litet aluminiumplan som skapat ordentlig huvudbry om vem som äger planet.

De håller just nu på att kolla upp haveriregistret för att försöka ta reda på vem som är ansvarig för vraket tas bort.

Kan man inte hitta ägaren blir det statens sak att ta reda på flygplansvraket, eftersom det ligger på renbetesfjället, det säger Ruben Johansson chef på länsstyrelsen naturförvaltningsenhet.

Han tror inte att det kraschade flyplanet orsakat någon större skada på miljön.

- Har det funnits olja i planet så har den runnit ut för länge sen, säger Ruben Johansson till SR Jämtland.