Förskola jobbar med jämställhet

En konferens om jämställdhetspedagogik i förskolan som hålls i konserthuset i Gävle idag har lockat många deltagare. 2 000 personer väntas delta, och det är 1 500 fler än vad arrangörerna räknat med.
Kajsa Svaleryd på förskolan i Trödja har varit med och utvecklat den nya jämställdhetspedagogiken. Den utgår från att de vuxnas attityder, krav och förväntningar formar barnens könsidentiteter. För att arbeta på ett riktigt sätt krävs att de vuxna studerar och dokumenterar sitt eget beteende för att inte ett oriktigt arbetssätt på förskolan ska överföra sterotypa könsroller på barnen. Det är viktigt för att barnen själva ska få välja vad som är kvinnligt och manligt, säger Kajsa Svaleryd.