Ytterliggare kritik mot vägnätet

Debatten om dom dåliga vägarna fortsätter, och nu går Folkrörelserådets ordförande Bo Dockered till hårt angrepp mot regeringen för att glesbygdsborna inte kompenseras för de rekordhöga bensinpriserna.
''Det är inte rimligt att staten tar in mer och mer pengar i form av skatter på bränsle samtidigt som det är så tydligt hur illa ställt det är med det svenska vägnätet'', menar Bo Dockered som också är bekymrad över idéerna om att privatisera vägar som trafikeras av färre än 50 fordon per dygn.