Åldersgräns för essensköp

Konsum Gotland beslutade vid sin årsstämma i Visby igår att införa åldersgräns på 18 år för köp av smakessenser för alkohol.
En motion till stämman hade föreslagit att försäljningen av essenser skulle stoppas helt. Men Konsum-styrelsen föreslog 18-årsgräns och i en omröstning fick styrelsens linje en knapp majoritet. Vid stämman valdes också tidigare sekreteraren Leif Dahlby till ny ordförande efter Ove Lindström. Konsum Gotland förbättrade resultatet i fjol och gick med nära 4 miljoner i vinst, trots att försäljningen minskade. Antalet medlemmar ökade också och är nu uppe i nära 27 000.