Det här är Muzik - en programserie om musik och fenomen

Ibland känns fenomenet intressantare än själva musiken. Ta till exempel det fabulösa projektet As Slow As Possible, John Cages orgelstycke som tar 637 år att spela och just nu genomförs i ett gammalt kloster i tyska Halberstadt. As Slow As Possible handlar om så oändligt mycket mer än klingande musik. Till exempel hur länge håller en orgel? Är en paus musik? Vem är kompositör; den som skriver stycket eller den som lyssnar? Hur inverkar denhär utsträckta musiken på oss lyssnare?

Inom reklamen laborerar man med ett fullständigt flyttbart ljud som varken är innanför eller utanför. En ”Garbo-effekt” uppstår. Vi hör en melodislinga, en signal, en ljudeffekt, men eftersom avsändaren själv väljer ”att eventuellt visa”, ”att visa en del” och ”att inte visa” och på så sätt skapas spänningar blandade med vi-känsla. Vi som springer i våra Nikeskor har Nike-swooshen gemensamt.

Musikterapeuten försöker se sambanden mellan hälsa, livskvalitet och sjukdom. Att inte helt stint se på människan som sjuk och pillerberoende eller frisk och färdigmedicinerad. Musikterapi är användandet av musik för att ge nya handlingsmönster, att till exempel med hjälp av ljud, rytmer, melodier och harmonier lyckas bryta ett mönster så att känslan av bemästrande står i fokus.

Bilen, som konsertlokal, är en av de sista privata utposterna och livsrummen. Att låsa in sig på toaletten med en freestyle är ju lite suspekt. Men att stänga in sig I bilens vadderade cell är kutym. Det finns en tydlig tendens i det rastlösa, utbrända och hjärnstressade samhället att utnyttja bilen som ett terapicentrum.

I backspegeln ser vi hur det gick för den politiska musiken. Till och med i öst blev musiken förvandlad till underhållning, en vara, och lyssnaren till en konsument. Kulturindustrin kom att älska folket på samma sätt som slaktaren älskar kalven. Frågan är om det går att vara politisk musikaliskt idag.

Eller ta tekniklyssnaren som köper en stereoanläggning för flera hundratusen kronor i jakten på det optimala ljudet. Tekniklyssnaren kan investera multum i tjocka högtalarkablar eftersom han (det är oftast en han) menar att elektronerna rusar snabbare i dessa kablar och därför låter det bättre.

Under fem avsnitt möter vi människor som i hög grad ägnar sig åt fenomenen i musiken. Politik, terapi, reklam, teknik och hur vi alltmer använder bilen som konsertlokal. Vi träffar Carin Öblad, Dror Feiler, Pernilla Österberg, Dan Berglund, Hans-Jörgen Alsing, Paulina Sundin, Anders Ross, Elin Lindfors och Patrik Larsson. Programledare är Mikael Strömberg.

Mikael Strömberg jobbar som kulturjournalist, musiker och konstnär i text-ljud-bild sammanhang. Han kliver upp på morgonen och känner efter om det är en ”musikdag”, kanske en ”textdag”, möjligen en ”filmdag” eller en helt vanlig ovanlig dag. Själva osäkerheten är en förutsättning. Det brukar resultera i radioteater, artiklar, cd-skivor, utställningar, ljudinstallationer och filmmusik. Annars spelar han säckpipa och flugfiskar och längtar till Gotland.