Greenspan medger felbedömningar

Den tidigare chefen för den amerikanska centralbanken, Alan Greenspan, har vittnat om marknadskrisen inför ett kongressutskott. Greenspan har anklagats för att ha stor del i finanskrisens utveckling. Han sa nu att han var chockad över vad som hänt och medgav att han begått en del fel.

– Jag hade delvis fel i mina bedömningar, sa Alan Greenspan.

För att komma från honom är det omvälvande ord. Greenspan var chef för Federal Reserve i nästan 20 år tills han avgick för två år sedan.

Han var så mycket guru man kunde vara och varje yttrande från honom förvandlades omedelbart till högsta sanning. Nu inför kongressen var tongångarna annorlunda när han vittnade om finanskrisen som har chockat honom.

Greenspan har varit en av de ekonomiska makthavare som varit mest övertygad om klokskapen i marknadens osynliga hand, det var bland annat på den punkten han hade begått en del fel.

– Jag gjorde ett misstag i att tro att bankernas självintresse skulle göra de bäst lämpade att skydda sina aktieägare, sa Greenspan.

Han beskrev det intellektuella klimat som ledde fram till att det utvecklades en rad nya finansiella instrument och föreföll lägga lite av skulden på Nobelpriset i ekonomi.

Hela detta intellektuella byggnadsverk kollapsade förra sommaren, sa Greenspan, det vill säga när bolånekrisen började bli akut. Modellerna hade konstant underskattet riskmomenten.

Alan Greenspan anklagas nu av både marknadsanhängare och regleringsförespråkare för att ha stor del i skuld att finanskrisen tilläts växa fram, själv säger han att han varnade för utvecklingen 2005.

Med viss sorg i hjärtat medgav Greenspan att det nu kommer att bli nödvändigt med stramare regleringar. Men han har inte givit upp tilltron till marknadskrafternas effektivitet.

– Vilka regleringar som än införs, sa Greenspan, så kommer de att blekna i jämförelse med vad marknaden redan är på väg att genomföra.

Sten Sjöström, New York
sten.sjostrom@sr.se