Få anmäler barnvanvård

Det är mycket ovanligt att de som jobbar med små barn på Gotland anmäler om de misstänker att barnen far illa, trots att de är skyldiga att göra det enligt socialtjänstlagen.
Förra året kom bara en procent av anmälningarna från barnomsorgen, medan en tredjedel kom från polisen. Fler anmälningar på ett tidigt stadium skulle kunna förhindra att barnen får problem när de blir äldre, tror socialtjänsten. Socialtjänstens barn- och familjeenhet har nu börjat hålla utbildningsdagar för alla som jobbar med barn på Gotland, för att informera om sin verksamhet och om vad en anmälan till socialtjänsten innebär.