Unika träfynd visar järnåldersbonden

meterdjup fuktig och syrefattig lera har arkeologer hittat 1 700 år gamla träföremål, de äldsta träfynden som gjorts i Sverige.
Fynden har gjorts vid Älvängen, norr om Göteborg, och de berättar mer i detalj om hur bondens vardag såg ut under järnåldern.

- Vi har hittat hundratals träfynd, bland annat ett trähjul. Vi kommer mycket närmare järnåldersmänniskorna, vi kommer dem in på skinnet, säger Bengt Nordqvist, arkeolog på Riksantikvarieämbetet som leder utgrävningarna.
Bland fynden finns, förutom trähjulet, träskålar och andra husgeråd, ok, gärdsgårdsstörar, stege, delar av åror och båtar, pilar samt en del fynd som forskarna ännu inte kunnat lista ut vad de en gång använts till.

En verkstad
-Bara trähjulet är ett fantastiskt fynd. Det finns två andra trähjul påträffade tidigare men de är några hundra år yngre, från vendel- eller vikingatid. Här är vi nere i romersk järnålder.
Bengt Nordqvist pratar sig också varm över ett större fat där kanterna sytts ihop och sömmen med tråd av granrot fortfarande är bevarad.
Forskarna satte spaden i marken inför utbyggnaden av E 45 genom Göta älv-dalen. Utgrävningarna sker vid Grönån, ett biflöde till Göta älv norr om Älvängen.
-Det är egentligen inte någon sedvanlig boplats utan mer en, ska vi kalla det, verkstadsplats invid åkanten där man arbetade med trä. Den äldre åfåran snörptes av för 1 700 år sedan och ån tog ett nytt lopp. Samtidigt täcktes den gamla fåran över av lera.

Udda miljöer
Fynden ligger cirka en meter ned i leran. Den fuktiga och syrefattiga miljön har konserverat alla dessa träföremål.
Platsen ligger i dag mellan 1,5 och 2 meter över åkanten till följd av landhöjningen. Nordqvist betonar också att man valt att utforska just lägre liggande områden och i våtmark.

-Vi har grävt på andra ställen än vad andra arkeologer gör. Vi letar i lite mer udda miljöer nära våtmarker där organiskt material kan vara bevarat. Normalt hittar man kanske keramikkärl men här hittade vi trä, säger han.