Iran-contras-affären

Ronald Reagan förknippas med en av 80-talet stora politiska skandaler: Iran-contras-affären. För att få loss tillfångatagna amerikaner i Libanon sålde USA vapen till Iran, som man egentligen ansåg stå i nära förbund med internationell terrorism.
 

Pengarna, 48 miljoner dollar, gavs sedan till högerrebell-gruppen Contras i Nicaragua. USA:s trovärdighet undergrävdes starkt och Vita husets roll utreddes aldrig ordentligt.
 
1990 förhördes Reagan i Iran-Contrasrättegången. Åhörarna och amerikanerna häpnade över att han över 150 gånger svarade att han inte mindes detaljer kring skandalen. Hans popularitet sjönk drastiskt. Reagan dog i Alzheimers sjukdom 2004.