Gotländska tidningar går bättre

Det går allt bättre för de gotländska tidningarna, enligt boksluten för år 2000. Redan efter det första verksamhetsåret uppvisar Gotlandspress AB som ger ut tidningarna, ett positivt resultat.
Samordningen mellan Gotlands Tidningar och Gotlands Allehanda medförde bland annat att ett 20-tal tjänster försvann och att tidningarna började samarbeta om administration och annonser. Enligt Björn Jacobsson, styrelseordförande för de gotländska tidningsföretagen, gör den ekonomiska vändningen det möjligt att diskutera nya satsningar, bland annat på lokalerna.