Fåglar sprider färstingar

Kolonilevande havsfåglar är troligen spridare av den fästingburna sjukdomen borrelia, som också drabbar människor. Det uppger forskningstidningen Havsutsikt och refererar flera vetenskapliga undersökningar. Vissa delar av kusten i Östra Sörmland betecknas som högriskområden för fästingburna sjukdomar.
Borrelia med exakt samma genetiska innehåll har hittas på fästingar både på södra och norra halvklotet, vilket visar att fåglar kan vara smittkällan. Tidigare har man trott att smittan enbart sprids via däggdjur.