Teletjänster föreslås till norr

Gotlands kommuns telefontjänster kan komma att koncentreras till Fårösund. Det är ett av förslagen till etablering av fler jobb till norra Gotland.
Kommunledningen har gett i uppdrag att se över vilka kommunala jobb som skulle kunna flyttas till Fårösund och förhoppningen är att mellan 50 och 100 arbeten ska kunna flyttas. Tjänster som skulle kunna bli aktuella för en flytt är t.ex sjukvårdsupplysningen och telefonväxeln. Förslaget ska nu undersökas vidare innan några beslut tas.