WWF-larm

24 tropiska skogsområden hotas till 2030

1:55 min
  • Världsnaturfonden pekar ut 24 särskilt utsatta skogsområden och varnar för avskogning i tropiska och subtropiska skogar.
  • Boskapsrancher, plantager och gruvdrift är enligt WWF exempel på verksamheter som driver på avskogningen.
  • EU överväger en lag som ska hindra att EU:s import bidrar till avskogning i andra länder, något som WWF:s Olle Forshed ser fram emot.