Smör kan ge nya jobb i Götene

Arla Foods kommer att börja paketera smör från Nya Zeeland vid sitt mejeri i Götene. Det är ännu oklart om det blir några nya jobb i Götene.
Det är Arla Foods nya samarbete med Nya Zeelands största mejeriföretag Fontera, som leder till ökad smörproduktion i Götene. Det nyazeeländska företagets paketering i England flyttas till Götene och Danmark. Vid det engelska mejeriet försvinner 200 jobb i och med flytten. Catharina Byström på Arla Foods säger att det ännu är oklart hur många nya jobb det kan bli vid mejeriet i Götene, där Arla-koncernen nyligen investerat 400 miljoner kronor. Arla vill göra mejeriet i Götene till landets största smörtillverkare.