Karlstad

Vänerhamn ser över riskerna efter brand

Efter helgens brand i Karlstads oljehamn ska nu Vänerhamn nu se över riskerna med att ha flisupplag nära oljecisterner. Det är Vänerbränsle och Stora Enso som har upplag på området och enligt Vänerhamns vd Börje Meijer har man skött sina åtaganden vad gäller lagringen.