Tibro/Karlsborg

Stor vindkraftspark debatterades i Tibro

På tisdagskvällen tog planerna på den stora vindkraftparken på Lunnekullen mellan Tibro och Karlsborg ett nytt steg i och med ett allmänt möte.
Bland dem som kom till mötet fanns en tydlig oro för vad vindkraftsparken skulle innebära, men det fanns också de som hävdar att satsningen skulle gynna bygden.

Anders Lindström från Fagersanna var en av dem som på tisdagskvällen hade tagit sig till Tibro för att vara med på mötet. Hans främsta oro handlar om vad som händer med värdet på fastigheterna i området om parken blir av:  

- Vi vill ha reda på vem som kompenserar oss om våra hus förlorar alltför mycket i värde. Men det är ingen som vill svara på det, säger Anders Lindström. 

Vindkraftmotståndarna hävdar att det finns undersökningar som visar att vindkraftparker har negativ effekt på fastighetsvärdet i de områden de byggs. Men om den undersökningen går att direkt överföra på projektet i Lunnekullen råder delade meningar om. 

Kommunerna i Tibro och Karlsborg menar att det inte finns någon seriös forskning som talar för att den här vindkraftparken med sina cirka 60 snurror kommer att påverka fastighetsvärdena i området.

Det är snarare tillgången på jobb och bra service som avgör om huspriserna sjunker eller stiger, menar de. Och jobb kommer miljardprojektet på Lunnekullen att ge, menar kommunalrådet Claes Jägevall (fp): 

– När man investerar 2,5 miljarder så skapas arbetstillfällen, både under byggnation och när det ska servas och underhållas. Det är en positiv del i det här, säger han. 

Det är dock en helt annan fråga som avgör om projektet blir av.
Försvarsmakten har protesterat och anser att 150 meter höga snurror skulle störa inflygningsbanorna till Karlsborgs militärflygfält.

Det kommer slutligen att bli regeringen som avgör om det går att jämka samman vindkraften med försvarets flygverksamhet i Karlsborg.
Vindkraftbolagets projektledare Magnus Igel är optimist:

– Frågan är ju inte om det går att bygga vindkraft på platsen utan vilken höjd man kan bygga på. Alla de saker som vi har tittat på och de experter som vi pratat med gör gällande att det flygtekniskt inte finns några hinder att både bygga vindkraftsverk och försätta med Karlsborgsverksamheten.