Ingen skillnad med frivillig värnplikt

Oavsett om värnplikten är frivillig eller inte skulle samma typ av människor rekryteras. Det säger Stefan Norlin, kapten och utbildningsofficer vid marinbasen.

Statliga pliktutredningen föreslår att värnplikten ska bli frivillig i framtiden.

Stefan Norlin berättar att dom brukar göra enkäter bland sina värnpliktiga och han säger att motivationen att genomföra lumpen brukar vara hög.

– Vi har redan idag en hög del av frivilliga bland våra värnpliktiga, säger han.

Magnus Westerlund från Karlshamn sitter med i intresseorganisationen Värnpliktsrådet. Han är emot friviillg värnplikt. Argumenten är att det behöver vara en mångfald och stor bredd kompetensmässigt på de som gör värnplikten.

– Genom lumpen får svenska folket en naturlig koppling till försvarsmakten och insyn i organisationen. Vi menar att det är en viktig kunskap att få.

Therese Forsberg
therese.forsberg@sr.se