Svårt få flyktingar till Gotland

Gotlands kommun har åtagit sig att ta emot 50 flyktingar i år. Hittills har kommunen tagit emot 42 personer och räknar med att det kommer komma hit 45 flyktingar innan året är slut.

Det har varit svårt att få flyktingar intresserade av att komma till Gotland. Därför har kommunen inlett ett samarbete med Haninge kommun i Stockholm, som tar emot många fler flyktingar än de har åtagit sig att göra.

Det samarbetet har gjort att 19 flyktingar som från början varit bosatta i Haninge har valt att komma till Gotland i stället.

Även nästa år kommer kommunen att satsa på den här typen av samarbete för att locka hit flyktingar.

Då inleder regeringen en satsning som ska underlätta för utbyten mellan kommuner med fler flyktingar än de vill ha och kommuner, som Gotland, som lockar färre än de skulle önska.

Gotlands kommun kommer bland annat att söka pengar för att trycka upp ett informationsblad om flyktingmottagningen på Gotland för att locka hit fler personer.

Tanken är att samarbetskommunerna ska använda den här foldern för att marknadsföra Gotland som alternativ.