Storuman

Kommunen räddar bostadsrättsförening i Gunnarn

Storumans kommun har bestämt sig för att rädda en konkursmässig bostadsrättsförening i Gunnarn, något som kostar skattebetalarna 5.9 miljoner kronor. Det är kommunstyrelsen som har beslutat att avskriva sitt lån till föreningen Bastun.

Beslutet togs av en enig kommunstyrelse omän efter långa diskutioner. Roland Kärrman som är ordförande i BR-föreningen Bastun och säger till P4 Västerbotten

- Vi har tvingats att ta ut höga månadsavgifter som i sin tur gjort boendet mindre attraktivt, en lägenhet har stått tom i två år och det har tömt föreningens kassa.

Alla lån som finns på fastigheten - 5,9 miljoner, är från kommunen. Att man från kommunen efterskänker lånet, tror Kärrman, är att man då slipper man konkurs som hade medfört att kommunen själva fått ta över driften.

Kommunens avskrivning gör att Kärrman tror att föreningen ska överleva långsiktigt och också därmed kunna sänka hyrorna så att alla lägenheter blir bebodda så fort som möjligt.