Sörmland

NTF positivt till 30 km/h förbi bussar

Vägverket vill sänka hastigheten förbi bussar, som står stilla på hållplatser. Trafiksäkerhetsorganisationen NTF i Sörmland tycker att det är bra att bilister ska sänka sin hastighet till 30 när man möter eller kommer ikapp en buss som står stilla vid en hållplats på 50- och 70-vägar. Men Lars Nordkvist på NTF i Sörmland säger samtidigt att regeln borde gälla också på 90-vägar.

– På landsbygden finns många hållplatser utanför tätbebyggt område, där hastighetsbegränsningen är 90 km i timmen, påpekar Lars Nordquist. Han tycker att Vägverket har ett storstadsperspektiv på sitt sätt att jobba med trafiksäkerhet.