Mellannorrland

Rektor vill flytta forskning från Stockholm

Mittuniversitetets rektor vill flytta verksamhet från Stockholm till något av landets nya universitet, dvs Mittuniversitet, Örebro, Växjö eller Karlstad universitet.

De nya universitetens rektorer är besvikna på regeringens ny forskningsproposition, eftersom de anser att de traditionella universitetsorterna får för stor del av forskningspengarna.

Nu föreslår Mittuniversitetets rektor bland annat att de planerade så kallade innovationskontoren, där uppfinningar ska göras om till kommersiella produkter inte ska placeras i Stockholm utan vid något av de nya universiteten.

Rektorn vill också att de nya universiteten ska få större anslag och att staten satsar mer på forskning inom skog och turism.