Vindkraftverk i Källskär

Söderhamn kan få ett vindkraftverk ute på Källskär i Sandarne. Föreningen Vindkraft i Söderhamn har lämnat ett förslag till kommunen där man föreslår placeringen i Källskär på grund av de gynnsamma förhållandena. Det blev ju inget bygge i Hudiksvall på grund av att kostnaderna skulle bli 60 till 70 miljoner kronor. Men i Sandarne beräknas kostnaden för ett vindkraftverk till omkring 10 miljoner kronor.
Projektet kommer att finansieras genom ett kooperativt ägande av vindkraftverket där medlemmarna får köpa andelar och man kommer att vända sig till kommunen, företag och privatpersoner.