Malmö

Bostadsbrist ger hemlösa barn

Antalet hemlösa barn har ökat med 69 procent i Malmö det senaste året. Värst är läget i Rosengård.

Barn som definieras som hemlösa blir en allt större grupp i Malmö. I hela stan finns idag 213 hemlösa barn, 40 bor i Rosengård. Det är främst den ökande anhöriginvandringen som ligger bakom den stigande siffran.

– Ena parten kanske kom för något år sedan och bodde kanske inneboende hos någon bekant. När sedan resten av familjen så kommer så räcker den bostaden inte till, säger Irene Carlsson, chef på Rosengårds stadsdelsförvaltnings individ och familjeenhet.

I Rosengård öppnar ett nytt genomgångsboende för hemlösa om två veckor. Precis som namnet antyder är det bara en tillfällig lösning.  De som hamnar där kommer fortfarande att räknas som hemlösa. Om utvecklingen fortsätter som den gjort den senaste tiden, kommer vandrarhemmen inte att räcka till.