Vård av neurologiskt sjuka eftersatt

Den svenska neurosjukvården hör till de sämst utbyggda i Västeuropa och i Västra Götaland behöver vården utvidgas rejält. Det larmet kommer nu från Neurologiskt handikappades riksförbund.

– Problemet är att det finns alldeles för få neurologer, man har inte utbildat tillräckligt många. Och av dem som finns är det nu många som går i pension, säger Helena Hermansson, som själv är drabbad av MS.

I Västra Götaland finns idag 51 neurologer som behandlar patienter som drabbats av bland annat MS och Parkinson. Men enligt Neurologiskt handikappades riksförbund behövs minst 25 tjänster till för att täcka det stora vårdbehovet som finns.

Enligt Jonas Andersson, ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen, är man medveten om problemet och jobbar för att hitta en långsiktig lösning. Men kortsiktigt finns det enligt honom inte så mycket man kan göra, eftersom det är läkarna själva som väljer om de ska bli neurologer eller inte.

– Jag tycker det är väldigt tråkigt, framförallt för de yngre som blir sjuka. De kommer att behöva väldigt mycket stöd. Det känns väldigt tufft för dem, säger Helena Hermansson.