Blå flagg till Visby och Slite

Visby gästhamn och Slite badstrand har även i år kvalificerat sig för så kallad ''Blå Flagg'', som står för rena, säkra och turistvänliga stränder och hamnar.
Däremot klarade inte Gustavsvik och Åminne kraven i år, enligt Henrik Alsén, projektledare på Stiftelsen Håll Sverige Rent som ansvarar för utmärkelsen som finns i 23 länder inom och utanför EU. I Sverige har 74 hamnar och 60 stränder fått utmärkselsen, vilket är fler än förra året. Blå Flagg-utmärkelsen ges bara ett år i taget för att säkerställa att anläggningarna fortsätter att leva upp till kraven som är samma i alla länder.