Datorbrotten ökar kraftigt i Dalarna

Antalet anmälda brott i Dalarna har ökat något under årets tre första kvartalet jämfört med samma period i fjol. När det gäller datorbedrägerier handlar det dock om mer än en fyrdubbling.

Under de tre första kvartalet polisanmäldes närmare 24 000 brott i Dalarna. Det är en marginell ökning jämfört med samma period i fjol, bara en procent.

Men det finns brottstyper, där det handlar om mycket kraftiga ökningar. En sådan är alltså datorbedrägeri, där över 330 fall anmäldes under de tre första kvartalen. Det är fyra gånge fler än i fjol.

Med datorbedrägeri menas bl a olovliga förfaranden med datorer, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan. Det kan t ex handla om att man med hjälp av andra personers användarnamn och koder får tillgång till tjänster, utan att själv blir debiterad för kostnaden.

Våldsbrotten

När det gäller mycket grova våldsbrott, har det inte skett någon nämnvärd förärändring sedan i fjol. Misshandelsbrotten har minskat något, med undantag av barnmisshandel där det i stället skett en kraftig ökning av anmälningarna med 37 procent

Andra brottstyper med stor ökning är personrån, skattebrott och narkotikabrott. Vad gäller narkotikabrott handar det om en ökning med 35 procent

Däremot har de anmälda sexualbrotten blivit något färre, och en stor minskning kan också noteras för bl a bilstölder och jaktbrott.