Sprickor i styrstavar oroar myndighet

De senaste dagarnas undersökningar visar att ett stort antal styrstavar i härden på reaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 har sprickor. Strålsäkerhetsmyndigheten ser allvarligt på det inträffade och överväger nu att skärpa kontrollerna.

Av de hittills undersökta styrstavarna har hälften sprickor i Oskarshamn 3 och en tredjedel i Forsmark. Analysen av styrstavar fortsätter och på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är man överraskad över att skadorna är så omfattande.

– Vi är ju litet grand förvånade över att skadan uppträtt i den omfattning och på det sätt som nu tycks vara fallet i de här bägge reaktorerna, säger Lars Skånberg, enhetschef för reaktorteknik på SSM.

Vad beror det på?

– De preliminära skådeanalayserna som är redovisade så här långt tyder på att man fått vad som benämns termisk utmattning. Det innebär att materialet blir utmattat av att det utsätts för omväxlande varmare och kallare vatten i de nedre delarna av reaktortryckkärlet.

Men här var det alltså två styrstavar, en i Oskarshamn och en i Forsmark, som var helt av?

– Det stämmer, säger Lars Skånberg.

Hur ser du på det?

– Det är som sagt förvånande och allvarligt att skador har kunnat uppträda och gått så långt att styrstavar har gått helt av utan att det har upptäckts i ett tidigare skede.

Men varför har man inte varit uppmärksam på det här tidigare?

– Vi har i dagsläget inget bra förklaring på varför skadorna har uppkommit just nu. Skadeutredningen och skadeanalyserna får visa varför det inte har upptäckts i ett tidigare skede.

Styrstavarna reglerar effekten i bränslehärden och att styrstavarna är intakta och verkligen går att manövrera, är viktigt för att kunna snabbstoppa reaktorn om det sker någon typ av störning. De övriga reaktorerna i Forsmark och Oskarshamn har en något annorlunda konstruktion och där utsätts inte styrstavarna för lika stora temperaturskillnader. Strålsäkerhetsmyndigheten vill nu veta varför alla dessa sprickor har uppstått.

– Varför det här har uppträtt, det börjar vi nu så smått få grepp om nu, att det kan röra sig om termisk utmattning. Men varför i sådant fall detta inte har följts upp i en kontroll, det vill vi återkomma till när vi fått alla utredningar på bordet.

Kan det innebära att ni kommer att skärpa kraven på kontroll framöver?

– Det kan det innebära. Av just de här aktuella delarna så kan den här händelsen innebära att vi skärper kraven på kontroll, säger Lars Skånberg, enhetschef för reaktorteknik på SSM.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se