Hudiksvall

En tredjedel av personalen varslas

Företaget Sörling Ilsbo varslar 20 anställda vid anläggningen i Enånger om uppsägning. Det innebär att nära en tredjedel av personalen får gå.

Företaget tillverkar flak och tippanordningar till lastbilar och har drabbats av kraftigt vikande orderingång.

-Vi har gått från ett års framförhållning till att på två veckor inte ha någon framförhållning alls, säger vd Mikael Tornbjörk till Hudiksvalls Tidning.

Enångersföretaget efterlyser nu statliga satsningar på infrastrukturen för att få fart på efterfrågan på lastbilar.