Psykoterapiexamen kvar

Uppsala universitets examensrätt i psykoterapi är inte längre hotad.

Högskoleverket ifrågasatte förra året utbildningen bland annat på grund av brister i den psykodynamiska inriktningen. Men universitetet har nu lagt ner den psykodynamiska inriktningen, och tillsammans med övriga förändringar anser Högskoleverket nu att kraven för examensrätt uppfylls.

Däremot rekommenderar verket att sju andra psykoterpiutbildningar i Sverige förlorar examensrätten.