länet

Privata hälsocentraler ska utvärderas

De tre hälsocentraler i länet som drivs i privat regi ska utvärderas.

Landstinget vill ta reda på om verksamheten i Offerdal, Hammerdal och Hede fungerar som den ska och vilka för- och nackdelar som finns jämfört med hälsocentraler som drivs i Landstingets egen regi.

Utvärderingen görs av ett revisionsbolag. Syftet är att ta fram ett bra beslutsunderlag nu när det fria vårdvalet ska införas, med större utbud av alternativa driftsformer i hälso- och sjukvården.