ALKOHOL OCH AMNING

Barnmorskor vill ha fortsatt nolltolerans

De flesta barnmorskor och distriktssköterskor som möter blivande eller nyblivna mammor fortsätter att avråda helt från alkohol vid amning, trots de nya råden från Livsmedelsverket om att det inte är skadligt med vin i måttliga mängder.

Sveriges Radios enkät visar att så många som åtta av tio rekommenderar nolltolerens och de flesta är starkt kritiska mot de nya skrivningarna från Livsmedelsverket.

Många menar att de ger fel signaler. Så här säger personal i Luleå, Sölvesborg, Torsås, Uppsala, Borås och Skellefteå.

– Det tycker jag är en onödig marknadsföring.

– Jag tycker att det är olyckligt att man har skrivit den här formuleringen.

– Det blir mer legitimt.

– Är det tillåtet att dricka litegrann så kan det lätt bli lite mer.

– Det ger ett utrymme för föräldrarna att tolka det så som att det är helt okej.

– Man kan ju få ett annat beteende när man har druckit alkohol så därför tycker jag att det är viktigt att man även har nolltolerans där.

Det var i våras som Livsmedelsverket ändrade sina råd kring alkohol och amning efter att ha gått igenom befintlig forskning. Budskapet är nu att det inte finns någon medicinsk risk att dricka ett till två glas vin, en till två gånger i veckan.

Sveriges Radio har under hösten ställt frågor till distriktssköterskor och barnmorskor i åtta län som möter blivande eller nyblivna mammor i sitt jobb inom främst mödrahälsovård och barnhälsovård.

Av de 500 eller 60 procent som svarat så meddelar de flesta, åtta av tio, att de fortsätter rekommendera ingen alkohol alls under amningsperioden.

På de öppna frågorna framgår att merparten är starkt kritiska till Livsmedelsverkets skrivning som inte ger en helhetsbild menar till exempel barnmorskan Carina Eidergren från Mullsjö.

– Det blir en onyanserad bild, att man inte tar med de andra aspekterna av vad som händer när man dricker alkohol. Risken är att man inte är lika skärpt och inte uppfattar barnets signaler på det sättet man ska.

Många för ett samtal med mamman kring de andra effekter som alkoholen får på till exempel hennes beteende, lukt och förmåga att ta ansvar för barnet.

De allra flesta förmedlar på något sätt ändå den nya informationen från Livsmedelsverket. Men det finns också dem som håller inne med den, om de inte får en direkt fråga.

Fel tycker Anna-Marta Antti, mamma i Luleå.

– Man kan lägga fram fakta, och inte idiotförklara mammorna. Mammor kan ta till sig fakta och sedan använda sunt förnuft. Jag tycker inte att alkohol hör ihop med små bebisar. Jag känner ett väldigt stort ansvar men att skuldbelägga ett glas vin tycker jag är överdrivet.

Tobias Sandblad, SR Kalmar
i samarbete med SR Norrbotten, SR Västerbotten, SR Uppland, SR Sjuhärad, SR Jönköping och SR Blekinge.
tobias.sandblad@sr.se