Sollentuna

Barnahus invigt för våldsutsatta barn

På fredagen invigdes ett barnahus i Sollentuna där flera myndigheter ska samarbeta för att ge våldsutsatta barn i de norra länsdelarna bättre hjälp och stöd.

I alla polisdistrikt i länet pågår arbete för att starta Barnahus. För att underlätta arbetet för barnen har berörda myndigheter i Stockholm tagit ett förslag till samarbetsavtal.

– Det är mycket viktigt, i och med att det är många myndigheter som är inblandade i en sådan är process. Därför är det viktigt att vara tydlig och ha tydliga roller och ansvar i det här. Det kommer att ge oss en ännu bättre grund att jobba med, säger Ulf Johansson polismästare i City.

Ett barnahus är en plats där socialtjänst, polis, åklagare och personal från landstinget samlas för att ge barnen hjälp när ett våldsbrott ska utredas.

Fördelarna är att barnet inte behöver slussas runt mellan t ex polis och socialtjänst, och förhoppningen är att utredningarna ska bli bättre och snabbare och att fler anmälningar ska leda till åtal.

Och med ett samarbetsavtal som exempelvis reglerar vem som ska göra vad, lokalfråga och finansiering ska samarbetet kring de utsatta barnen löpa smidigare.

För som det är idag fungerar det inte särskilt bra i Stockholm, tycker Margareta Olofsson, ordförande för Rädda Barnens Stockholmsdistrikt.

– Det är dåligt. Det ligger många ärenden och väntar på att man ska ta hand om dem. Dessutom är organisationen under all kritik, i hela storstockholm. City har något bättre, men även de har ju väntetider. 

Barnahus finns sedan länge i city. I Västerort ska barnen få hjälp i ett nystartat Relationscentrum, och i Söderort letar man efter lämpliga lokaler. I övriga länet är barnahus pågång Roslagen, Södertörn och Nacka. Beslut är taget i i Södertälje och på fredagen invigdes alltså ett i Sollentuna för våldsutsatta barn i Norrort.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se