Kommuner beställer bussträckor

Länstrafikens tätare och snabbare bussturer mellan Degerfors, Karlskoga och Örebro är ett rent beställningsjobb från kommunerna längs sträckan.

Förutom Degerfors, Karlskoga, Lekeberg och Örebro, ingår även Värmlandskommunerna Karlstad och Kristinehamn i satsningen.
Tillsammans har de betalat 2,4 miljoner kronor till Länstrafiken för tätare turer mellan orterna, och de är mycket nöjda med sin investering. Resandet på linjen har hitintills i år ökat med 13 procent jämfört med samma period förra året.
Kommunstrateg Hans Berg Nilsson i Karlskoga, som tagit initiativ till satsningen, är övertygad om att linjen kommer bära sig självt när kommunerna slutar betala sommaren 2010.